OneDrive activeren en synchronisatie met SharePoint inschakelen via de Verkenner

Microsoft OneDrive is een handige app van Windows om de mappen en bestanden die in OneDrive en in SharePoint staan, zichtbaar te maken in de Verkenner. We noemen dat de synchronisatie. Op die manier kun je de documenten op de vertrouwde manier werken met de documenten die online zijn opgeslagen. 

Hier wordt beschreven hoe je deze app activeert op je Windows apparaat.

Synchronisatie instellen voor OneDrive

 • Klik linksonder op het Windows logo om het startmenu te openen.
 • Zoek hier op OneDrive:
 • Onderstaande scherm wordt getoond. Vul hier je e-mailadres in en klik op Aanmelden:

De mappen en bestanden van je OneDrive worden gesynchroniseerd.

Synchronisatie instellen voor SharePoint

 • Ga naar de lerarenbibliotheek van SharePoint. Dat gaat het eenvoudigst via Naar het Intranet (het kan zijn dat jouw toegang tot de gedeelde mappen via een iets andere route verloopt):

 • School kiezen via Scholen:

 • Naar de gedeelde mappen van de leerkrachten:

Je ziet nu een lijst met de gedeelde mappen. Boven deze lijst staat ook hier de knop Synchroniseren.
 • Klik op deze knop:

Ook nu verschijnt de melding “Deze site probeert Microsoft OneDrive te openen”
 • Kik op Openen:

De synchronisatie wordt nu zonder tussenstappen uitgevoerd.
LET OP: Gebruikers die meerdere bibliotheken hebben in SharePoint (Directie, IB, Administratie etc.), moeten deze bibliotheken afzonderlijk synchroniseren.
 • Open de Verkenner. Dat kan via de knop met de map op de taakbalk:

Er is een nieuwe bibliotheek toegevoegd onder OneDrive: de bibliotheek met het kantoortje en de naam van de school of het bevoegd gezag.

 • Als je op deze bibliotheek klikt, wordt de bibliotheek in het grote venster geopend.
 • Klik hier op om de mappen te zien.

Let op: Indien er meerdere bibliotheken aan de linkerkant staan, dient de synchronisatie vanuit die bibliotheken herhaald te worden.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.