Instellingen maken voor de iPads

In Apparaatbeheer kun je een aantal instellingen maken voor de iPads die in beheer zijn opgenomen.

  • Ga in MOO naar Apparaatbeheer
  • Kies aan de linkerkant Instellingen
  • Selecteer de knop iPadOS

Je kunt alleen Apparaatvoorkeuren instellen. De iPads kennen geen gebruikersvoorkeuren.
Je kunt op twee manieren apparaatvoorkeuren instellen: via de Schoolstandaard of via een apparaatgroep.
Schoolstandaard is de standaard instelling. We hebben op basis van gebruikerservaringen standaard instellingen gemaakt. Deze kun je allemaal aanpassen.
Als is gekozen voor de standaard instelling wordt bij de instelling aangegeven: Overgenomen van de systeemstandaard. Als een andere instelling is gekozen, wordt dit aangegeven met: Aangepast.

Let op: er zijn instellingen die tot ongewenste situaties kunnen leiden, zoals toestaan dat het wachtwoord gewijzigd kan worden.

Als je voor een afzonderlijke appraatgroep instellingen wilt maken, klik je op Schoolstandaard en selecteer je de apparaatgroep:

De aangepaste instelling van een apparaatgroep overschrijft de schoolstandaard. 
Je kunt maar voor één apparaatgroep tegelijkertijd instellingen aanpassen.
Er zijn vijf tabbladen waarin je instellingen kunt aanpassen:

Een opmerking over Updates: deze worden automatisch uitgevoerd. Updates worden alleen uitgevoerd als de iPads aan staan.
In het tabblad Updates kun je aangeven dat het niet mogelijk is om overdag updates te laten uitvoeren. In de standaard instelling is dit van 8 tot 15 uur. Deze tijden kun je aanpassen:

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.